Web Analytics
Staat van de Economie Economische Groei Consumptie

Staat van de Economie Economische Groei Consumptie

<

Staat van de Economie | Economische Groei | Consumptie | Bedrijfsinvesteringen | Overheidsbestedingen | Goederenuitvoer |

Nederland middenmoter qua economische groei

Nederland middenmoter qua economische groei

Economische groei CBS

Matige toename particuliere consumptie

De groei van de consumptie is volgens het CBS in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid. Ook het verdere herstel op de woningmarkt zorgt ervoor dat ...

Onderhandelingen blijven zich voortslepen

160914-nl2

Economie groeit met 1,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015

Figuur 1: Amerikaanse economische groei blijft hoog

De Nederlandse economie groeide de afgelopen drie jaar ook harder dan economieën van omringende landen. Daar tegenover staat de terugval in 2011 die in ...

De investeringen in vaste activa nemen wellicht iets toe …

Ongelijkheid neemt toe

Door hogere lonen voor ambtenaren en verhoging van pensioenen zal de particuliere consumptie stijgen. Per saldo verwachten we positieve economische groei in ...

Nederlandse economie blijft hard groeien

De industriële revolutie veranderde de economische verhoudingen drastisch. Meer dan een eeuw zou Azië niet meer de grootste economie zijn.

Daarnaast voorziet de EU het gebruik van economische instrumenten, zoals subsidies en belastingen, overheidsinspanningen gericht op innovatie en ...

... CPB ...

Als de twee grootste economieën ter wereld vertragen, is het logisch dat de wereldeconomie minder hard zal groeien. Dat effect kan zelfs vergroot worden ...

Grafiek 1.

Figuur 8 – Indexcijfers van bbp-groei, consumptie en inkomens van huishoudens. Bron

... Omslag publicatie De Nederlandse economie in 2017

720x480.jpg

[1] Het gaat om de zogeheten 'werkzame beroepsbevolking'. Dat zijn personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk die wonen in Nederland.

Figuur 2: inflatie in de EU (Eurostat)

Eenvoudig kringloopmodel

Foto Koen van Weel/ANP

Economische kringloop - (economie)

Figuur 2 - Economische groei in historisch perspectief

De circulaire economie: waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten

Een Chinees containerschip in de Rotterdamse haven. De Chinese export daalt en daarmee koelt de

Nederlands economie raakt in 2017 op stoom: voor het eerst sinds 2007 groei met meer dan 3%

Hoogste groei Nederlandse economie sinds 2007 - hoe lang kan dit nog doorgaan?

Rabo voorziet verdubbeling economische groei in 2015

Kris Peeters on Twitter: "Meer jobs, meer groei en meer consumptie volgens het #Planbureau, een sociaal-economische hattrick!

Hoe proberen overheden het economische systeem meer circulair te maken? Achtereenvolgens wordt er een overzicht geboden van het beleidsinstrumentarium, ...

De circulaire economie Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten

Ook in Latijns-Amerika en Afrika kennen heel wat landen een hogere economische groei dan de geavanceerde landen.

groei economie, Nederland, 2017, vierde kwartaal

Figuur 5 - Consumptie en besparingen Nederlandse huishoudens

Door hogere lonen voor ambtenaren en verhoging van pensioenen zal de particuliere consumptie stijgen. Per saldo verwachten we positieve economische groei in ...

Schroders: Hoe staat de Britse economie ervoor twee jaar na het Brexit-referendum?

Economische groei zet onverminderd door

mediamerken, lijst, top 40

'We moeten afstappen van eindeloze economische groei'

Illustratie: Max Kisman

Daarin voorzien de rekenmeesters van het kabinet een economische groei van 2,1 procent in 2017. Daarmee zou de vooruitgang even sterk ...

Groen

Piek in economische groei, pas in 2018 weer flinke groei in consumentenbestedingen

De groei van de Nederlandse economie was afgelopen tijd vooral te danken aan de consumptie en

economische groei

De discussie is nog in volle gang, maar het ziet ernaar uit dat het VK zal moeten instemmen – wellicht na enig creatief politiek gegoochel – dat de ...

IS-curve

Hoe staat het eigenlijk écht met de economie? foto: ©Reporters / STG

cover.jpg

Figuur 4: Geharmoniseerde consumptieprijsindex (NBB)

De sierteeltsector staat er goed voor dankzij het aantrekken van de consumptie. In Nederland stijgt deze naar verwachting met 1,6% in 2017.

De figuur laat zien dat de werkloosheid gemiddeld genomen begint af te nemen bij een bbp-groei iets boven 2%. Dit is gebaseerd op de gehele periode vanaf ...

De beperkte economische groei van 0,1 procent in het derde kwartaal van dit jaar zet volgend jaar door. Het CPB verwacht een groei van 0,5 procent, ...

Na acht kwartalen groei valt de economische groei terug naar 0,2%. Economie

'De circulaire economie: waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten'

De groei in 2017 werd vooral veroorzaakt door een sterke exportsector en een sterker dan verwacht herstel van de particuliere consumptie.

Het bedrijfsleven in Nederland zal de problemen in de wereldeconomie ook gaan voelen.

Figuur 3: NBB consumptieprijzen

Figuur 1: sleutelindicatoren (INR)

Zorgelijk is bovendien dat de financiering ervan, in de vorm van buitenlandse investeringen, ernstig

REUTERS. Economie Het economisch ...

Economische groei iets hoger

Economische trends

De rol van het MKB in de Nederlandse economie, 2012

Tijdens een bijeenkomst met de regering schijnt BoE-gouverneur Mark Carney te hebben gezegd dat de reactie van de centrale bank op een wanorderlijke brexit ...

Dat de Chinese economie, die zich sinds 2011 in een zachte landing bevindt, in 2012 zijn laagste groei heeft behaald (minder dan 8%) heeft niets met toeval ...

Het restaurant van La Place in het voormalige pand van V&D aan het Rokin in Amsterdam

(tekenen en uitleggen) - Factoren die spaargedrag op korte termijn bepalen o Economische omgeving

Al met al belandt de Britse economie in de eerste helft van 2019 mogelijk in een recessie en blijft het hieropvolgende herstel heel mager omdat onzekerheid ...

Particuliere consumptie lijkt zich ook te herstellen. De verkoop van gebruiksgoederen, zoals auto's en motorfietsen, trok weer aan en de verkoop van ...

Oefenboek Economie (VWO)

Tijdelijke terugval groei economie eurozone

Cover boek: Tim Jackson (2010) – "Welvaart zonder groei" – "

Hoe worden bedrijven aangezet om duurzaam te ondernemen? 291 Onderzoeksvraag 6 Deelt iedereen in gelijke. 4 Onderzoeksvraag 1 Wat is economische groei?

Het PBL heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de karakteristieken van regio's met verschillende economische groeipaden en ...

goedkope euro Neerwaarts politiek risico. 14 Economisch perspectief INVESTERINGEN ...

Prozac in de oliebollen

Waarom beschouwen we dit als het – weliswaar met een gering verschil – meest waarschijnlijke scenario? Hoewel de onderhandelingen zich moeizaam voortslepen, ...

Onderhandelingen blijven zich voortslepen

Door het beschikbaar stellen van productiefactoren (arbeid, kapitaal, natuur, ondernemerschap) ontvangen de gezinnen inkomen. Dit inkomen wordt door de ...

CPB: tal van onzekerheden bedreigen Nederlandse economie

Nederland middenmoter qua economische groei, koploper bij uitvoer en hekkensluiter bij consumptie

'Grootste groei in 17 jaar tijd'

Economie groeit door, consumptie op hoogste niveau in 10 jaar

De economische ontwikkelingen in 2015

Foto EPA/ Claudio Peri

Figuur 5: NBB financiele rekeningen

Voor lagere werkloosheid is meer economische groei nodig

anp