Web Analytics
Upplands nation photo Heinrich Osti 18261914 UPPSALA

Upplands nation photo Heinrich Osti 18261914 UPPSALA

<

Upplands nation, photo: Heinrich Osti (1826-1914), [UPPSALA UNIVERSITY

Södermanland Nerikes nation, Uppsala. Photo: Heinrich Osti (1826-1914),

Norrlands nation, interiör från festsalen. Photo: Heinrich Osti (1826-1914)

Spexet Studentskor, Smålands nation, 1873, photo: Heinrich Osti (1826-1914

Stockholms nation, photo: Heinrich Osti (1826-1914), [UPPSALA UNIVERSITY

Gotlands nation, 1898, photo: Heinrich Osti (1826-1914), [

Fil:Gamla Uppsala west mound 1874.jpg

Sledding through King Jan's Gate at the castle in Uppsala, around 1890. Photo: Alfred Dahlgren / UUB.

The bridge in Uppsala, adorned in connection with the Linnaeus Jubilee 1907. Photo: Alfred Dahlgren / UUB.

The Block Domen, Fyristorg and Uppsala Cathedral, Fjärdingen, Uppsala before 1885. Photographer: Probably Emma Schensson, Uppsala / Upplands museet.

Västgöta nation 1886.

General L.W. Stjernsted´s children. Photo by Heinrich Osti (1826-1914)

... behind him Constable Sandgren, at Uppsala Cathedral in connection 300 anniversary of Uppsala meeting, 1893. Photographer: Heinrich Osti / UUB.

Unknown girl. Photo by Heinrich Osti (1826-1914). [UPPSALA UNIVERSITY

Group picture of the entire staff of the Nyman workshops around 1930, taken in the yard with the factory in the background. Photography: Upplands Museet.

Fotografen Henri Osti (1826–1914)

Originalfil ...

Professor Sernander with students before 1944, Uppsala University. Photo: Paul Sandberg / Uppland Museum.

Fil:Rullan 1868.jpg

Stockholms nation - The nation building in the early 1900s

Gusten Widerbäck at work in Uppsala August 1958. Photo: Uppsala-Bild / Uppland Museum.

Smålands nation, from Sysslomansgatan, ca 1900-1930. [UPPSALA UNIVERSITY LIBRARY]

Fil:Fyris torg.jpg

In 1944, Greta Arwidsson and Gunnar Ekholm examined from Uppsala University six graves on the ridge in Gamla Uppsala. Greta Arwidsson stands by the camera.

Police chief Raab with his men in at Linneanum in the Botanical Garden in Uppsala about 1880-about 1901. Several of the police officers names are recorded ...

Click here for an uncropped image

Burial site :0108-0450. Photo: UUB. Heinrich Osti, Uppsala ...

Click here for an uncropped image

Click here for an uncropped image

Click here for an uncropped image

Burial site ...

Burial site ...

Burial site ...

Adolf Nyman

Göteborgs nation - Image: Göteborgs nation 2

Vershuset på Östra Ågatan 65 i Uppsala. Familjen Nyblom bodde i huset från och med 1864. Foto: Arild Vågen / Wikimedia commons.

Title sheet from Elias Fries "Sweden's edible and poisonous mushrooms", Norstedt & Sons, Stockholm, 1860. Photography: Bukowskis Auktioner AB.

Törnqvists hem, Morkarla, Uppland, före 1914

Elever vid Uppsala Hushållsskola c:a 1900.

Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala, före 1914

Mikaelskapellet, Uppsala, före 1914

Ågatorna.

140 results in Upplandsmuseet:

Blå rummet 2014 (mot SÖ)

Osti, Henri

Född 1842 i Norrköping. Död före 1900 ?

Johan August Tunberg. Kyrkoherde i Ullervad. Född 1843 i Gär

Tre okända män, Upsala i Maj 1860. Osti ...

Regementsläkare vid Skaraborgs regemente. Född 1808, död 187

Skara läroverk.

1M16-B145033:3826

Född 1876 i Skara.

Blå rummet 2014 (mot NV) · Stockholms nations grav på Uppsala ...

Please wait .